ساقی تویی

به حق عباس ابن علی عجل لولیک الفرجدادے دو دست و دست دو عالم بہ سوے توست ..


ساقے تویے و بادہ ما از سبوے توست ...


[ دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۰۴ ب.ظ ] [ ابوالفضل رحمانی ]
[ ۰نظر ]

قسم اول

اللهم عجل لولیک الفرجو خدا گفُت بِہ عباس چِنین خواهی شُد


قَسم اَوَل مَردان زَمین خواهی شُد...!


[ دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ ] [ ابوالفضل رحمانی ]
[ ۰نظر ]

ارباب منی

بح بح ای جااااااانم


شاهی ب جهان ، مثل تو آوازه ندارد

مثل حـــَرَمت هیچ ڪجا ، سازه ندارد


ارباب منی ، جان منی ، شاه شهیدان

مجنون توام ، عشق من اَندازه ندارد ....


[ يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۱۳ ق.ظ ] [ ابوالفضل رحمانی ]
[ ۰نظر ]

تنہا فقط حســـــین

نامٺ شروع مبحث زیباے عاشقی سٺ

حا سین و یا و نون الفباے عاشقے سٺ


هرکس کہ عاشقت شده فهمیده سٺ کہ

تنہا فقط حســـــین ، معـناے عاشقے ست


[ يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۱۰ ق.ظ ] [ ابوالفضل رحمانی ]
[ ۰نظر ]